สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 ระบบ Portfolio


1. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามสถาบันจากมากไปหาน้อย
2. รายละเอียดโควตา/โครงการ/ทุน
3. รายชื่อคณะ/สำนักวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก
4. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียงตามห้อง 1 - 11
5. ภาพรวมทั้งหมด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบโควตาพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 1 ระบบ Portfolio : โครงการสำหรับครูแนะแนว และรอบที่ 2 ระบบโควตา โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว


รายละเอียดประกอบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 โควตา (Download)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานแนะแนวโรงเรียน

วิดีโอเกษียณอายุราชการครู 2562

วิดีโอเกษียณอายุราชการครู 2562

 

 

 

 

 

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

img

สรุปการติดตามผลการสอบตรง/โควตา นั้นเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙

img
สรุปภาพรวมชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/1
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/2
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/3
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/4
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/5
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/6
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/7
สรุปติดตามผลรายบุคคล ม.6/8

การติดตามผลการสอบตรงโควตาของนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558

Stdm6_Quota

พัฒนา EQ โดยยุวสมาธิ

2
งานแนะแนวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จัดกิจกรรมพัฒนา EQ โดยยุวสมาธิ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
***************

กิจกรรมอำลาสถาบัน

กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ วันที่ 24 มกราคม 2558
นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th