สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรงานคอมพิวเตอร์

1

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- ง 20206 การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  ระดับชั้น ม.3
- ง 30202 หลักการโปรแกรม  ระดับชั้น ม. 5

2

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครูคอมพิวเตอร์)
วุฒิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

3

ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ สถาบันราชภัฎนครปฐม
                   ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
รายวิชาที่รับผิดชอบ
     ง30203 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น   ระดับชั้น ม.2
     ง30205 การโปรแกรมเบื้องต้น   ระดับชั้น ม.6
     กิจกรรมชุมนุมค่ายอาสา "ก้อนดิน...ของพ่อ"

4

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา
- บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ป.วค. วิชาชีพครู
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่ รับผิดชอบ
- ว 20215 แอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.2
- ง 20216 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้น ม.2
- ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์

5

ตำแหน่ง    ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา
         - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
รายวิชาที่ รับผิดชอบ
         -ว20220  เว็บกราฟิก ระดับชั้น ม.1
         -ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2
         -ง30204 โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.6

6

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      - ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน

7

ตำแหน่ง          ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา    - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน

8

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา       
  - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
  - ศษ.ม. บริหารการศึกษา
รายวิชารับผิดชอบ
  - ว21103 วิทยาการคำนวณ (ม.1)
  - ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี (ม.1)
  - ง20215 แอนิเมชั่น (ม.2)          
  - ง20216 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น (ม.2)        

 

9

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา    ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายวิชาที่สอน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th