ติกาารเล่นมากล้อม (โกะ)
  การนับคะแนนตัดสิน
 

1. การนับคะแนนนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การนับแบบญี่ปุ่น , การนับแบบจีน , การนับแบบอิ้งชางฉี ฯลฯ ซึ่งมีวิธีการนับแตกต่างกัน แต่ผลต่างแพ้ชนะขิงเกมจะออกมาเท่ากันเสมอ ไม่ว่าจะนับแบบใด ก็ตาม จึงไม่สำคัญ ว่าจะยึดหลักการนับคะแนนแบบใด ...แต่การนับคะแนนที่นิยมกันมากที่สุดคือ การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น

2. การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น ::: เมื่อเกมจบลง (ตามที่อธิบายในหัวข้อ "การจบเกม") ให้นำกลุ่มหมากที่ถือว่าตายออกมารวมกับเชลยของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ แล้วนับคะแนนโดย นับจุดพื้นที่ (จุดตัดว่าง) ที่แต่ละฝ่ายล้อมได้ทุกจุด แล้วนำจำนวนหมากเชลยที่ฝ่ายตรงข้ามจับกินได้ มาหักลบออกจากพื้นที่ของฝ่ายที่ถูกจับกิน แล้วเปรียบเทียบคะแนน ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าจะถือว่าชนะ ...อย่าลืมเอาแต้มต่อ (Komi) มาบวกให้กับคะแนนของฝ่ายขาวด้วยละครับ (แต้มต่อนี้ปัจจุบันกำหนดมาตรฐานสำหรับกระดาน 19x19 ไว้ที่ 5.5 คะแนน)

รูปที่ 1 ::: นับคะแนนแบบญี่ปุ่น
นี่เป็นตัวอย่างการเล่นโกะในการแข่งขันจริง ซึ่งเล่นจบกระดานแล้ว ในรูปนี้ได้เอาหมากที่ตายออกมารวมกับเชลยของทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว

การนับคะแนน นับโดย นำคะแนนพื้นที่ ลบด้วย หมากเชลยที่ฝ่ายตรงข้ามกินได้ เป็นคะแนนสุทธิของแต่ละฝ่าย
** ต้องบวกแต้มต่อ (Komi) ให้ฝ่ายขาวด้วย

<< ตัวอย่างรูปนี้ :
ฝ่ายดำได้พื้นที่ 47 จุด (ในรูปแสดงด้วยสี่เหลี่ยมสีดำ)
...ฝ่ายขาวได้พื้นที่ 100 จุด (ในรูปแสดงด้วยสี่เหลี่ยมสีขาว)
หมากเชลยของขาวมีทั้งหมด 8 เม็ด ; ของดำมี 12 เม็ด ...
คะแนนขาว : 100 - 8 = 92 คะแนน
คะแนนดำ : 47 - 12 + 5.5 = 40.5 คะแนน
สรุปผล : ฝ่ายขาว ชนะดำ 51.5 แต้ม (92-40.5)  


3. การนับคะแนนแบบจีน ::: การนับแบบจีนจะคล้ายกับแบบญี่ปุ่น แต่ต่างกันเล็กน้อยดังนี้...
3.1 การนับแบบจีน จะไม่นำหมากเชลยมาหักลบออกจากคะแนนพื้นที่
3.2 การนับแบบจีน จะนับทั้งคะแนนพื้นที่ และเม็ดหมากทั้งหมดที่อยู่บนกระดานด้วย
การนับทั้งแบบจีนและแบบญี่ปุ่น แม้รวมคะแนนแล้ว จะออกมาต่างกัน แต่ผลต่างคะแนนแพ้ชนะจะเท่ากันเสมอครับ
 
 
<<BACK  
 
 
   
 
   
 
   
 
   
       
 

   
 
   
 
   
 
ี่มา