แนะแนว

นางอิ่มใจ ดีไสว

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางอรินทรา ปริยชานิ

ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวทิชา สิงห์มี

ตำแหน่งครู

ข้อมูลการศึกษาต่อของลูกแก้วกาญจนาฯ

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

วิดีโอปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2562

 

 637 total views,  2 views today