ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกสุภัค แจ่มสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณพิมุกต์ ยุทธ์ธนโภคิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.3/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี 2565

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นแห่งปี สาขา เยาวชนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

Read more