การเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)

Read more

รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read more

การเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

Read more

การเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือก (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

Read more

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ การรับสมัครนั

Read more

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2566

รายระเอียดดังไฟล์แนบ

Read more

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

You are informed! In

Read more