ประกาศคะแนน 50% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับการเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนักเรียนของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ในพระบรมมหาราชวัง) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภายใน) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เอกสารแนบประกาศหลักเ

Read more