ประสานความร่วมมือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ Louis Vilaa Study Center จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

Read more