ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 2565 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 2565

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

 

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้รับเป็นศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more