การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน รอบที่ 1 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สิ่งที่นักเรียนจะต้อ

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นํา นายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ เเละ นางกัญญ์ธนี กาญจนลักษณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวสารโรงเรียนกาญจน

Read more

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

แนวทางการให้บริการวั

Read more

” วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ” ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

เรียงร้อยถ้อยวลีแสดง

Read more

รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และแข่งต่อระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “อาชีพสุด cool”

   

Read more

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอ “การรีวิวของดีประจำจังหวัด”

Read more