รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอ “การรีวิวของดีประจำจังหวัด”

Read more

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เรื่อง เหล้าและบุหรี่ ด้วยระบบทดสอบทางไกลออนไลน์ (online) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2564

             หน่วยลู

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

Read more