เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more

การประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) องค์ประกอบสำคัญของการบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สู่ความเป็นเลิศ

Read more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

Read more