ขอแสดงความยินดีกับ นายลาภวัต เลาหสูต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญ์วรีย์ ถัมภ์บรรฑุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ Thailand Championship Endurance 2022 หมวด Endurance (มาราธอน) 40 Km. โดย สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 3

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ นายภัทรภูมิ ค่าเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เข้าร่วมแข่งขันรายการ SINGHA CABLE WAKEBOARD & WAKESKATE THAILAND CHAMPIONSHIP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงนิชาภา แจ้งโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1/6 ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม โดยสถาบันบ้านนาฏศิลป์ดนตรีมณฑิรา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลคะแนนสูงสุด ในการเข้า Workshop โครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP)

        วันที่ 5 ตุล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภท “ยุวชน คนคุณธรรม” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาฟิสิกส์

Read more