รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และแข่งต่อระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “อาชีพสุด cool”

   

Read more

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอ “การรีวิวของดีประจำจังหวัด”

Read more

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกัลยรัตน์ ภู่ระหงษ์ ได้รับทุนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more