ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read more

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชย ระดับภาค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการเท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้าทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำปีพุทธศักราช 2565

Read more