เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more

การประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) องค์ประกอบสำคัญของการบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สู่ความเป็นเลิศ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกันแข่งขันตามโครงการ RMUTR Open House 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

 

Read more