ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทการคัดเลือกภายใน)

รายชื่อ ม.4 ปีการศึก

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 560 total views,  4 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

 125 total views,  1 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกสุภัค แจ่มสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more