ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา รับรางวัล “ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศครู(วันครู) ประจำปีพุทธศักราช 2565

 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา รับรางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานส่งเสริมเกียรติยศครู(วันครู) ประจำปีพุทธศักราช 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตภาส นวลสุมา ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา ฟิสิกส์

Read more

ประกาศคะแนน 50% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับการเลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read more