ประสานความร่วมมือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญ Louis Vilaa Study Center จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

Read more

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับภูมิภาคตะวันตก ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร

              ตามที่

Read more

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายกรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก

           วันที่ ๙

Read more

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุภาพที่ ๕ (จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุพรรณบุรี)

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

Read more

ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ ในวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนองงานในพระราชูปถัมภ์ และแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รูปปัจจุบัน

……&#8230

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลคะแนนสูงสุด ในการเข้า Workshop โครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบิน (PAE WORKSHOP)

        วันที่ 5 ตุล

Read more