แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

แนวทางการให้บริการวั

Read more

” วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ” ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564

เรียงร้อยถ้อยวลีแสดง

Read more

รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และแข่งต่อระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอสั้นหัวข้อ “อาชีพสุด cool”

   

Read more

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับภาค ปีการศึกษา 2564 การประกวดคลิปวีดีโอ “การรีวิวของดีประจำจังหวัด”

Read more

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Read more