ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทีม TIPTOP ที่ผ่านเข้ารอบ AMI HACKATHON2 โดย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more

รับสมัครนักเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 26-30 มีนาคม 2566

สนใจสมัครค่ายวิทยาศา

Read more

รายงานการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม (แบบออนไลน์) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

Read more