ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 👑 TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกตัวแทนเ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณพิมุกต์ ยุทธ์ธนโภคิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.3/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) ประจำปี 2565

โรงเรียนกาญจนาภิเษกว

Read more

พิธีลงนามถวายพระพร สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read more

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนทีม TIPTOP ที่ผ่านเข้ารอบ AMI HACKATHON2 โดย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more