ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จราชดำเนินทรงเปิด “อาคารปราชญ์ปัญญา อาคารสิวรเมธา และอาคารบรรณบริบูรณ์”
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
วันเสาที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:00 น.
(เป็นการส่วนพระองค์)

กราฟิก: วีรภาพ ตุ้มโหมด