การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์เข้าระบบ School Billing