การเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ประเภท สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7)