กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

You are informed!

Integrated Activities through English Learning provided for new English program students in the academic year of 2023 held between the 24th and the 28th of April

are waiting for you to experience.

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) อาคารบรรณบริบูรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2566
เข้ากลุ่ม OpenChat เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษครับ