ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2566
– ห้องเรียนส่งเสริม ปีการศึกษา 2566
– ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

– แผนวิทย์ – คณิต (SMTE) ปีการศึกษา 2566
– แผนวิทย์ – คณิต (ส่งเสริม) ปีการศึกษา 2566
– แผนวิทย์ – คณิต (เตรียมวิศวฯ) ปีการศึกษา 2566
– แผนวิทย์ – คณิต (ปกติ) ปีการศึกษา 2566
– แผนคณิต – อังกฤษ ปีการศึกษา 2566
– แผนอังกฤษ – เยอรมัน ปีการศึกษา 2566
– แผนอังกฤษ – ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2566
– แผนอังกฤษ – จีน ปีการศึกษา 2566

ระบบดูคะแนนสอบคัดเลือก

ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

 279 total views,  7 views today