ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

KPN – Foreign Languages Department

 77 total views,  1 views today