ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 👑 TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 👑
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ❤️

🎉ขอแสดงความยินดีกับ

IDOL NPT 12 (แพรทอง) นางสาวตุลยดา สาธรรม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

IDOL NPT 22 (โฟน) นายกัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

IDOL NPT 30 (ใบหยก) นางสาวชุติกาญจน์ พิสิษฐ์เดชากุล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม 3 ใน 8 คน เข้าร่วมการประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี