ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกสุภัค แจ่มสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ
นายกนกสุภัค แจ่มสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 “สรรพศาสตร์วิทยา สร้างคุณค่าปัญญาชน”
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ครูผู้ดูแลนักเรียน
1. นายกิตติพร นันต๊ะภาพ
2. นายสาธิต โภคี
3. Mr.Tom Caudwell