ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณพิมุกต์ ยุทธ์ธนโภคิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.3/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายดรัณพิมุกต์ ยุทธ์ธนโภคิน นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.3/13
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 “สรรพศาสตร์วิทยา สร้างคุณค่าปัญญาชน” มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

Cr. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ