ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Game of English and Math

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Game of English and Math ประเภททีม ทีมละ 2 คน (รอบ 40 ทีม สุดท้าย) จากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 120 ทีมทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ Mahidol University International College โดยผลการเเข่งขัน คือ

ทีมที่ 1
นายณัฐพัชร์ พรหมมานันท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายไวทิน จิตติเรืองวิชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ได้ลำดับที่ 14

ทีมที่ 2
นายณัฐนันท์ ศิริพร ณ ราชสีมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นายปิยบุตร กังวานกิจวาณิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ได้ลำดับที่ 23

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุก ๆ คนด้วยครับ