พิธีลงนามถวายพระพร สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กราฟิก: วีรภาพ ตุ้มโหมด