ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร