ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย