ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชย ระดับภาค