ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงนิชาภา แจ้งโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1/6 ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม โดยสถาบันบ้านนาฏศิลป์ดนตรีมณฑิรา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2565