ขอแสดงความยินดี กับ นายภัทรภูมิ ค่าเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เข้าร่วมแข่งขันรายการ SINGHA CABLE WAKEBOARD & WAKESKATE THAILAND CHAMPIONSHIP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท