ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญ์วรีย์ ถัมภ์บรรฑุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ Thailand Championship Endurance 2022 หมวด Endurance (มาราธอน) 40 Km. โดย สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 3