โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับภูมิภาคตะวันตก ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร

              ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สำหรับภูมิภาคตะวันตก ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 นั้น
              ในปีนี้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ดำเนินการจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน จาก 15 โรงเรียน เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในภูมิภาค ภาคกลางตอนล่าง ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 15 วัน โดยพักค้างคืน ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท และดำเนินกิจกรรมการอบรม ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความความเลิศ (ศูนย์ HCEC) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พิธีเปิดโดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=469168568576700&id=100064506827709
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (Page Facebook): ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.facebook.com/profile.php?id=100086466620154