เข้าร่วมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 23 กันยายน 2565  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มอบหมายให้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เข้าร่วมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5.0 AI PLUS” นำผลงานนักเรียนการพัฒนาระบบ IOT Safety Life ร่วมแสดงในงาน ณ ห้องประชุม R-114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม