พิธีมอบรางวัลส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬานักเรียน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2565
รายชื่อกีฬาจังหวัด
1. เด็กชายศิลา โพธิ์อัมพร ม.2/8                  2. นายดนุภัทร โชติชุติไพศาล ม.3/4                 3. นายธีรเมธ อิสราลักษณ์ ม.4/6
4. นายอธิวัฒน์ ไชยสมคุณ ม. 4/8               5. นายนนท์ปกรณ์ พรสุวรรณกิตติ์ ม.3/10     6.นายเจตน์สฤษฎิ์ มีจันทร์ ม.3/7
7. นายเด็กชายธัชพันธ์ ลีวานิชกิจ ม. 1/11     8.นายสรวิชญ์ แป้นสุวรรณ ม. 4/9                  9.นายปัณณวัฒน์ สัตยวงศ์ ม.4/6
10. นายฑีฆา แสงกระจ่าง ม. 4/9                 11.นายภูศิลา มหาวงค์ ม.3/8                              12.นายสิรภพ ชูรักษ์ 4/10
13. นายวรัท อรรถโกวิท ม. 3/13                   14.นายศิริพันธ์ุ หิรัญโรจน์ 4/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันฟุตซอล “Goldsmith club ครั้งที่ 1” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายศิลา โพธิ์อัมพร         2. นายดนุภัทร โชติชุติไพศาล       3. นายมหาสมุทร ชูรัตน์
4. เด็กชาย ธัชพันธ์ ลีวานิชกิจ      5. เด็กชาย ธัชพงศ์ ลีวานิชกิจ     6. นายเจตน์สฤษฎิ์ มีจันทร์
7. นายธเนศ เพชรกันกิม          8. นายวรัท อรรถโกวืท          9. นายปัณณวัฒน์ สัตยวงศ์
10. นายฑีฆา แสงกระจ่าง          11. นายภูศิลา มหาวงค์     12. นายสิรภพ ชูรักษ์

.

.

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม
1. ด.ช. ธนิกชนม์ ผ่องแผ้ว ม.3/4 รุ่นเดี่ยวชาย 13 ปี           ชนะเลิศอันดับที่1
2. ด.ญ สิตานัน สุดารารัตน์ ม.3/13 รุ่นเดี่ยวหญิง 15 ปี    ชนะเลิศอันดับที่1
3. น.ส ชนิกานต์ แซ่เอี้ย ม.5/11 รุ่นเดี่ยวหญิง 18 ปี           รองชนะเลิศอันดับ2
4. นายสรมัชฌ์ แสงเพชรใส ม.5/8 รุ่นเดี่ยวชาย 18 ปี     รองชนะเลิศอันดับ2
5. นายอริยะ พรหมมา ม.5/3 รุ่นเดี่ยวชาย 18 ปี                 รองชนะเลิศอันดับที่1
6. นายณัฐพนธ์ อังกาบ ม.5/6 รุ่นเดี่ยวชาย 18 ปี             รองชนะเลิศอันดับ2
7. นายวิลสัน อนันต์สมบูรณ์ ม.6/6 รุ่นเดี่ยวชาย 18 ปี     เข้าร่วม
8. นายวราเมธ กฤษฎากวิน ม.6/8 รุ่นเดี่ยวชาย 18 ปี      เข้าร่วม
9. นางสาวอรุโณทัย พันธ์บุปผา ม.5/11 รุ่นหญิงเดี่ยว 18 ปี เข้าร่วม

.

ด.ญ. ศศิอรร์ วัฒนากร
รับรางวัลชนะเลิศคลาส CG (รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง) ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2022-2023 ภาคเหนือตอนล่าง สนามที่ 2

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ สนามนารายฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดลพบุรี

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รุ่นอายุ 12-18 ปีหญิง) ” น้องเหน่อเกมส์ 2022″
และผ่านการคัดเลือกตัวแทน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ประจำปี 2565 ” กีฬากอล์ฟ “
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดราชบุรี
ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7 ซึ่งคัดเลือกเอาตัวแทนเขตเพียง 5 คน จากทั้งหมด 7 จังหวัด เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่เชียงใหม่ในเดือนมกราคม 2566

.

นางสาว ชณาภัทร แก้วสมนึก ม.6/8
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครปฐม กีฬาเปตอง ประเภท บุคคลหญิง รุ่น 18 ปี

ด.ญ.นพเก้า เฮงไทร ชั้น ม.2/8 เลขที่ 27
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 “ราชบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาเปตอง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
ได้เป็นตัวตัวแทนภาค ไปแข่งขันกีฬาเยวชนแห่งชาติที่ จังหวัดพัทลุง
ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย และได้สิทธิ์ไปคัดตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การแข่งขันโครงการ “เปตองเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล” ประจำปี 2565