พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยม Howick College ประเทศนิวซีเเลนด์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

.
       วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนมัธยม Howick College ประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ HCEC  (Human Capital Excellence Center) อาคารบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
.
.
.
.