กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 5/2565

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 5/2565 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรเงรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)