เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 531

วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 531 โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดนครปฐม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมทราวดีศรีพระประโทน โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม