กิจกรรมศึกษาดูงาน “นิทรรศรัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียนจำนวน 116 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร