กิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก”  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก”  ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ