กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องนิติศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน

……………วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องนิติศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดโดยงานแนะแนว