อบรมนักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย รุ่นที่ 13

           

                  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นางสุปราณีย์ อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย รุ่นที่ 13 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)