ขอขอบคุณ ท่าทรายเจริญทรัพย์/ตลาดกิเลน นำรถน้ำช่วยทำความสะอาดพื้นผิวจราจร และรูท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน

         วันที่ 27 สิงหาคม 2565  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอขอบคุณ ท่าทรายเจริญทรัพย์/ตลาดกิเลน นำรถน้ำช่วยทำความสะอาดพื้นผิวจราจร และรูท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
.
.
.