กิจกรรมเสวนาศิลปะการพูดเพื่ออาชีพและล้านเหตุผลหลากความคิด

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาศิลปะการพูดเพื่ออาชีพและล้านเหตุผลหลากความคิด โดยคุณกิติพัทธ์ ชลารักษ์ หรือพี่กอล์ฟ พิธีกรรายการ “เทยเที่ยวไทย” และนายกฤษณะ ลำทะแย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร

.

.

.

.

.

.