กิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools ปี 2565


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และนางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools ปี 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวความคิด “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” ทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมแนวทางการจัดการทางการเงินและสร้างองค์ความรู้ทางด้านการลงทุนเพื่อขยายดอกผลของนักเรียน ณ ศูนย์ HCEC อาคารบรรณบริบูรณ์

 คลิปวิดีโอประมวลการเข้าร่วมกิจกรรม Investavest “รู้เก็บ รู้หา รู้ใช้ รู้ขยาย” 🎞Video Editor : Patipan Joysongsri